Akademio IVS handelsbetingelser

1. Generelt
Akademio IVS (herefter Akademio) er primært en online platform, som formidler kontakt mellem udbydere af kurser og forbrugere/deltagere. Sekundært kan Akademio også fungere som udbyder af kurser.

2. Akademio formål/omfang
Akademios primære formål er at stille en platform til rådighed, som gør det muligt for henholdsvis udbydere af kurser at formidle deres viden om alverdens ting og emner, og for kursusdeltagerne at tilegne sig viden og læring. Såfremt Akademio selv fungerer som udbyder af et kursus sker det på lige vilkår med alle andre udbydere der anvender platformen.

Kurserne der udbydes skal opfylde følgende betingelser:
– Kurset skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning
– Kurset må ikke have til formål at fremme bestemte politiske og religiøse budskaber.
– Kurset må ikke have til formål at modarbejde og underminere det danske demokrati/samfund. – Kurset skal have et indhold, der svarer til den beskrivelse anført på platformen.
– Kursets pris skal stå i et rimeligt forhold til kursets indhold og kvalitet

Akademio forbeholder sig altid retten til at fjerne og aflyse kurser, hvis de ikke findes passende for Akademios’ primære formål, samt hvis de ikke opfylder de betingelser der er beskrevet ovenfor.

3. Betaling/Tilmelding

3.1 Brugeroprettelse
Før du tilmelder dig et kursus kan du oprette en profil med dine personoplysninger. Dette gøres enten ved at oplyse email og adgangskode, eller evt. gennem et login med en personlig Facebookprofil.

3.2 Betaling
Betaling finder sted online via Akademios website. Betaling og tilmelding finder sted samtidig.
Online betaling kan ske med følgende korttyper:

– Dankort
– VisaDankort
– Visakort
– Visa Electron
– MasterCard

Der kan blive opkrævet et mindre gebyr på 2,25% ved anvendelsen af ovenstående betalingsmuligheder. Gebyrets størrelse vil fremgå tydeligt ved betalingen og går til udbyderen af den betalingsløsning platformen anvender.

Derudover trækker Akademio 8 % af hver betaling der gennemføres på platformen med mindre andet er aftalt mellem udbyderen og Akademio. Det resterende beløb udbetales til udbyderen senest 14 hverdage efter kurset er afholdt. Det bemærkes, såfremt det præcise tidspunkt ikke er angivet ved tilmelding til kurset, bedes udbyder indsende dokumentation for kursets tidspunkt, når dette kendes, hvorefter der vil ske udbetaling.

Ved aflysning tilbagebetales kursusgebyret til deltagerne umiddelbart herefter. Ved refundering af deltagergebyr fratrækkes eventuelt betalte kort og administrationsgebyrer.

3.3 Betalingssystem
Betalingssystemet lever op til alle gældende sikkerhedskrav angående online betaling. Alle data, som indtastes i forbindelse med betalingen vil hverken kunne ses af Akademio eller tredjemand.

3.4 Priser
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl angående prisen på det enkelte kursus.

4. Fortrydelse
I henhold til forbrugeraftaleloven kan deltagerne af et kursus helt frem til 14 dage før kursets afholdelse afbestille deltagelse i kurset. Ved rettidig afbestilling sendes deltagergebyret retur til deltageren, og udbyderen af kurset modtager ingen betaling.
Fortrydelsen kan kun ske ved en skriftlig meddelelse til Akademio pr. mail.

4.1. Reklamation
Evt. klager fra deltagerne vil blive videregivet direkte til udbyderen af aktiviteten. Som udbyder skal du sørge for høflig, hurtig og effektiv håndtering af klager. Deltagerne får via Akademio og website oplyst dit navn, adresse og e-mail. Har du et virksomhedsnummer ifm. det kursus du udbyder skal dette oplyses i kursusteksten på Akademio platformen.
Deltagerne oplyses om, at evt. klager skal rettes til dig skriftligt pr. brev eller e-mail på den anførte adresse som opbevares og videregives af Akademio til deltageren.

4.2. Ansvarsfraskrivelse
Evt. ansvar i forbindelse med deltagernes deltagelse i aktiviteter er et internt forhold mellem deltageren og dig som udbyder. Akademio stiller blot platformen til rådighed som formidler. Akademio fraskriver sig ethvert ansvar for deltagernes adfærd og sikkerhed.

4.3 Udeblivelse fra kurser
Ved delvis eller helt udeblivelse fra et tilmeldt kursus refunderes intet af deltagergebyret.

4.4 Framelding
Akademio forbeholder sig altid retten til at framelde såvel udbydere af kurser som kursusdeltagere. Der gøres dog opmærksom på, at det kun vil i ske sjældne tilfælde.

5. Kursets afholdelse

5.1 Tid og sted
Tid og sted for afholdelse af kurset vil som udgangspunkt fremgå af udbyderens beskrivelse af kurset på Akademio .

5.2 Aflysning af kursus
Hvis et kursus undtagelsesvis aflyses, skal dette straks meddeles til deltagerne samt Akademio. Akademio sørger for at tilbagebetale deltagergebyret til de tilmeldte.
Akademio forholder sig generelt ret til at aflyse et kursus, hvis omstændigheder udenfor Akademios indflydelse forhindrer kurset i dets gennemførsel.

6. Kursets indhold
På Akademio’ hjemmeside gives en kursusbeskrivelse, som er udfærdiget af udbyderen af kurset. Akademio kan derved ikke gøres ansvarlig for, om kursusbeskrivelsen gennemgås fuldt ud ved afholdelsen af kurset.

6.1 Utilfredshed
Utilfredshed med udbyderen af kurset og kursets indhold skal rettes direkte til udbyderen. Der kan ved henvendelse til Akademio oplyses navn, adresse og e-mail på udbyderen.
Utilfredshed med kursets indhold udløser hverken hel eller delvis refundering af kursusgebyret.

7. Ansvarsfraskrivelse
Eventuelle tvister, såvel som retlige uoverensstemmelser, imellem udbyder af kurser og kursusdeltager er udelukkende et anliggende imellem disse to parter. Akademio agerer udelukkende som formidler af en platform der faciliterer kontakt imellem udbyder af kurser og kursusdeltager.

8. Persondatapolitik
Der vil i forbindelse med oprettelsen af en profil på hjemmesiden skulle indsamles en række personlige oplysninger. Ved at benytte Akademio accepterer du, at vi indsamler data omkring brugen af platformen. Denne data indsamles for at analysere og forbedre brugeroplevelsen. Alle oplysninger opbevares ud fra den gældende persondatalovgivning. Der vil altid kunne opnås indsigt i, hvilke personlige oplysninger, som er registreret hos Akademio ved skriftlige henvendelse. Endvidere er der også mulighed for at gøre indsigelse imod denne registrering ved henvendelse til Akademio.

9. Lovvalg
Akademio indgår aftaler på dansk
Aftalerne er underlagt dansk ret og tvister kan indbringes for danske domstole.