Akademio handelsbetingelser

1. Akademios formål og omfang

Akademio tilbyder primært adgang til den online handelsplatform akademio.dk (herefter kaldet platformen). Gennem opslag på platformen formidles kontakt mellem privatpersoner eller virksomheder (herefter kaldet udbydere) der ønsker at sælge viden / ’know how’ (herfter kaldet ydelser) til alle (herefter kaldet købere) der ønsker at købe disse ydelser. Udbydere kan selv gratis oprette et opslag på platformen.

Ydelser forstås som alle typer af viden og ’know how’, kurser, workshops, træning, undervisning, 1 til 1 undervisning, mentoring, coaching, rådgivning og lignende.

Sekundært tilbyder Akademio produkter, tilbud og tjenester udviklet til platformens udbydere. 

2. Ydelser og opslag

Ydelser der udbydes på platformen, skal opfylde følgende betingelser

  • Ydelser skal være i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.
  • Ydelser må ikke have til formål at fremme yderligeregående politiske og religiøse budskaber.
  • Ydelser må ikke have til formål at modarbejde og underminere det danske demokrati/samfund.
  • Ydelser skal have et indhold, der svarer til den beskrivelse der er anført i det opslag der oprettes på platformen.

Akademio forbeholder sig altid retten til at fjerne et opslag, hvis det ikke findes passende for Akademios’ primære formål, samt hvis de ikke opfylder de betingelser der er beskrevet i disse handelsbetingelser.

3. Tilmelding på platformen og brug af platformen

Ved at anvende platformen accepterer du ubetinget vores handelsbetingelser og fortrolighedspolitik. Undlad at anvende platformen såfremt du ikke kan acceptere disse.

3.1 Ændringer til handelsbetingelser og fortrolighedspolitik

Vi laver med jævne mellemrum ændringer til vores handelsbetingelser og fortrolighedspolitik og du bør derfor holde dig opdateret med disse sider ved at besøge dem med jævne mellemrum for at sikre dig at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

3.2 Brugeroprettelse

Før du kan oprette et opslag på platformen skal du oprette en profil. Dette gøres ved at oplyse e-mail og adgangskode når du opretter en profil eller et opslag.

3.3 Brug af din e-mailadresse

Vi anvender måske din e-mailadresse til at sende dig nyheder, besked om ændringer og tilbud. Vi videregiver kun din e-mailadresse til personer der har købt ydelser af dig på platformen. Du kan til enhver tid kontakte kundeservice og bede om ikke at modtage e-mails fra Akademio såfremt du ikke ønsker dette.

4. Betaling

Når ydelser sælges på platformen sker salget direkte mellem udbyder og køber.

Platformen Akademio har hermed ingen andel i købs og salgstransaktioner mellem udbydere og købere. Et salg via platformen kan fx gennemføres ved at udbyderen angiver at ydelsen der sælges skal betales direkte til udbyder via MobilePay eller lignende. 

Akademio tager ingen yderligere gebyrer for eller procenter af de salg, mellem udbyder og køber, der gennemføres med et gratis opslag på platformen.

Udbydere der ønsker et premium-opslag med mulighed for egen specialdesignet landingpage, time-bookingsystem og lignende kon kontakte Akademio Kundeservice og aftale næremere omkring betaling af premiumopslag og andre ydelser.

4.2 Sikkerhed mod svindel

Akademio platformen kan ikke holdes ansvarlig for udbydere der ikke leverer den ydelse som køber har betalt for. Da salget sker direkte imellem udbyder og køber sker alle salg der er formidlet via platformen på købers eget ansvar. 

Vi anbefaler altid at købere sender betaling til udbyder via MobilePay eller lignende således at eventuel svindel bliver nemmere at efterforske ved politianmeldelse.

4.3 Betalingssystem

Når ydelser sælges på platformen sker salget direkte mellem udbyder og køber. Platformen Akademio har ingen andel i disse transaktioner.

5. Fortrydelse

De nærmere detaljer omkring fortrydelsesret og lignende aftales direkte mellem køber og udbyder.

6. Klagesager

Evt. klager fra købere eller udbydere skal sendes til Akademio kundeservice senest 7 hverdage efter ydelsen er leveret eller skulle være blevet leveret. 

Kontakt os hurtigst muligt i tilfælde af svindel eller dårlige oplevelser med en udbyder således at vi kan fjerne eventuelle opslag der har til formål at svindle købere.

Som udbyder skal du altid sørge for en hurtig, høflig og effektiv håndtering af alle klager.

7. Ansvarsfraskrivelse

Alt ansvar for en solgt ydelse via platformen er udbyderens. Akademio agerer i denne sammenhæng udelukkende som en platform der etablerer kontakt imellem en udbyder og en køber. Akademio fraskriver sig ethvert ansvar for både udbydere samt køberes adfærd og sikkerhed samt for alle ydelser oprettet af eksterne udbydere der formidles og sælges via platformen.

7.1 Opslagets indhold

På platformen vises opslag som er oprettet og skrevet af udbyderen selv. Akademio kan derved ikke gøres ansvarlig for, om indholdet af den ydelse der leveres, er identisk med den ydelse der står beskrevet i opslaget.

7.2 Tvister og retslige uoverensstemmelser

Eventuelle tvister, såvel som retslige uoverensstemmelser, imellem en udbyder af ydelser og en køber er udelukkende et anliggende imellem disse to parter. Akademio agerer i denne sammenhæng udelukkende som en platform der etablerer kontakt imellem en udbyder og en køber.

7.3 Trykfejl

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl angående prisen angivet i de opslag der bliver slået op af udbydere på platformen. Akademio eller udbydere kan ikke holdes ansvarlig for sådanne trykfejl.

8. Udeblivelse fra købte ydelser

Det op til udbyderen selv at have en klar aftale med køberen omkring eventuel forhold ved, delvist eller helt udebliver fra en købt ydelse.

9. Udelukkelse fra platformen

Akademio forbeholder sig altid retten til at udelukke såvel udbydere samt købere fra at bruge platformen. Der gøres dog opmærksom på, at det kun vil i ske i meget sjældne tilfælde og såfremt Akademio vurderer at den udelukkede udbyder eller køber har vist en uacceptabel adfærd jf. Akademios handelsbetinger ifm. sin brug af platformen.

10. Ydelsens afholdelse

10.1 Tid og sted

Tid og sted for levering af den ydelse der sælges på platformen vil som udgangspunkt fremgå af udbyderens beskrivelse i det opslag udbyderen har oprettet på platformen.

10.2 Aflysning af en ydelse

Hvis en ydelse der sælges på platformen undtagelsesvis aflyses, skal dette straks meddeles til alle købere af ydelsen.

Akademio forholder sig generelt ret til at aflyse og slette enhver ydelse der sælges på platformen såfremt den overtræder de retningslinjer der er anført i disse handelsbetingerlser.

11. Utilfredshed og bedrageri

Utilfredshed med kvaliteten af udbyderens ydelse ift. opslagets indhold skal rettes direkte til udbyderen mhp. at lave en aftale om eventuel kompensation eller annullering af købet. 

Alle former for bedrageriet skal straks meldes til politiet og til Akademio kundeservice.

12. Persondatapolitik og verificering af udbydere

Der vil i forbindelse med oprettelsen af en profil på platformen blive indsamlet en række personlige oplysninger så som navn og kontaktoplysninger. Ved at benytte platformen accepterer du som både udbyder og køber, at vi indsamler og opbevarer disse oplysninger samt at vi med disse oplysninger kan tage direkte kontakt til alle nye udbydere på platformen mhp. at verificere udbyderens ægthed.

Derudover indsamler platformen automatisk data omkring brugeres anvendelse og brug af platformen. Denne data indsamles for at analysere og forbedre brugeroplevelsen på platformen samt mhp. at forbedre tjenester, tilbud og markedsføring af platformen. Alle oplysninger opbevares ud fra den gældende persondatalovgivning.

Der vil altid, ved skriftlige henvendelse, kunne opnås indsigt i hvilke personlige oplysninger som er registreret om dig hos Akademio. Endvidere er der også mulighed for at gøre indsigelse imod denne registrering og ved henvendelse til Akademio kan du bede om at få slettet alle data vi opbevarer om dig. 

Læs Akademios fortrolighedspolitik her

13. Lovvalg

Akademio indgår som udbyder alle aftaler på dansk.
Alle aftaler indgået mellem udbydere og købere på platformen er underlagt dansk ret og tvister kan indbringes for danske domstole.