Hvad er du god til?

Her er et tænkt eksempel på afholdelse af en workshop

En workshoparrangør der hedder Flemming, afholder en to dages workshop der koster 2500 kr. pr./person.

Deltagerprisen på 2500 kr. er sat lavt sammenlignet med andre ”professionelle” kursusudbydere der oftest tager mellem 5000 og 10.000 kr. for et kompetencegivende kursus velvidende at kurset jo oftest bliver betalt af arbejdsgiveren.

Da emnet som Flemming har valgt, er 'oppe i tiden' og da han har forstået vigtigheden af effektiv facebook-annoncering, har han fået 35 tilmeldinger til workshoppen.

Med en yderst målrettet og effektiv facebookkampagne der bliver vist i hele Danmark og fordi han afholder sin workshop midt i landet, hvor alle kan være med, er 35 tilmeldte ikke et urealistisk tal.

Regnestykket for Flemming ser således ud:

Indtægt: 2500 x 35 = 87.500 kr.

Udgifter til leje af lokale = 3000 kr.

Udgifter til facebookannoncer = 5000 kr.

Udgift til brug af sikkert betalingssystem 2,25% = 1968,75 kr.

Overskud før skat: 77.531,25 kr. (for to dages arbejde + forberedelse).

Selvfølgelig har Flemming investeret en del timer i at forberede undervisningsmateriale og fremlæggelse. Men denne forberedende investering af hans tid kan han genbruge igen og igen hver gang han afholder en ny workshop.

Og for at spare tid og besvær samt for at undgå ekstra udgifter til oprettelse og vedligeholdelse af egen hjemmeside, opsætning af betalingssystem m.v. anvender Flemming selvfølgelig et opslag her på Akademio.dk som sin ’landingpage’ fra facebookannoncer m.v.

Smart! 😉 

Opret gratis dit opslag her

Ps. Hvis du vælger at bruge tid og energi på at videofilme korte lektioner og opbygge et e-learning kursus som du eventuelt supplerer med en kort halvdags workshop (med praktiske øvelser) så kan du spare en del udgifter til leje af lokale m.v. 

Læs mere om vores E-learningplatform